Thông tin công nghệ và đời sống
Hệ thống định vị toàn cầu GPS hoạt động như thế nào?
Ngày nay khó có thể hình dung bất cứ một chiếc máy bay, tàu thủy, hay phương tiện thám hiểm nào mà không lắp đặt bộ thu tín hiệu GPS phát ra từ những vệ tinh bay trên quỹ đạo quanh trái đất.
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT (19/05/2014): Quy định về bản đồ địa chính
Các kỹ thuật đo DGPS/RTK WAAS
UA-109424782-1