Thông tin hoạt động
Công ty sang thăm và làm việc với Hi - Target tại Quảng Châu - Trung Quốc

Ngày 26/2 :Công ty có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn Hi - Target tại Quảng Châu...

Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Bình Phước
Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6. Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS RTK tại  Công ty TNMT Miền Nam – Bộ Tài nguyên & Môi trường
Chuyển giao công nghệ và thiết bị HI-TARGET V30 GNSS RTK cho "Công ty Đo Đạc Khoáng Sản" tại Phú Thọ
Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7. Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Công ty Đo đạc & Khoáng sản - Tổng công ty TNMT Việt Nam
Hội nghị trao đôi kinh nghiệm về công tác TNMT các tỉnh phía bắc tại Ninh Bình ngày 14/03/2014

Ngày 14/3: Công ty tham gia hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác TNMT giữa các TTKT TN & MT các tỉnh phía bắc tại thành phố Ninh Bình

Cán Bộ Công Ty Đến Làm Việc Và Chuyển Giao Công Nghệ Đo GNSS - RTK Tích Hợp Với Máy Đo Sâu Hồi Âm Tại Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải
Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 9: Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tích hợp với máy đo sâu hồi âm tại  Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải.
Chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Công ty TNHH MTV Tài Nguyên - Môi Trường Biển - Tổng công ty TNMT Việt Nam
Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7: Cán bộ Công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Công ty TNHH MTV Tài Nguyên - Môi Trường Biển - Tổng công ty TNMT Việt Nam
Tham gia hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 6 tại Trường Đại học Cần Thơ
Ngày 29/11:  Công ty tham gia hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 6  tại  Trường Đại học Cần Thơ
Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại tỉnh Nam Định
Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2013 Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Trung Tâm Kỹ Thuật Công Nghệ Địa Chính - Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Nam Định
UA-109424782-1