Hội nghị trao đôi kinh nghiệm về công tác TNMT các tỉnh phía bắc tại Ninh Bình ngày 14/03/2014

Ngày 14/3: Công ty tham gia hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác TNMT giữa các TTKT TN & MT các tỉnh phía bắc


 

Tư vấn thiết bị tại Hội trường 

 
 

Lãnh đạo công ty có bài phát biểu tại Hội Nghị 

Gian hàng trưng bày thiết bị trắc địa tại Hội nghị 


UA-109424782-1