Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Bình Phước

Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2013 Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS RTK tại  Công ty Tài Nguyên Môi Trường Miền Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường
Trong 1 tuần làm việc, cán bộ và nhân viên công ty đã chuyển giao thành công thiết bị và cách thức vận hành, sử dụng công nghệ đo GNSS RTK cho cán bộ, nhân viên Công ty Tài Nguyên Môi Trường Miền Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là một sản
 phẩm ưu việt với khả năng bắt được 220 kênh của 5 hệ định vị,  Hi-Target RTK bắt tốt tín hiệu vệ tinh và Radio cả trong trường hợp tầm nhìn bị che khuất khi đo trong miền đồi núi, rừng cây. 
Quá trình chuyển giao hướng dẫn diễn ra trong niềm vui vẻ của cả 2 bên và đã kết thúc tốt đẹp. 
Mong rằng với thiết bị công nghệ đo GNSS RTK, Công ty Tài Nguyên Môi Trường Miền Nam sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ của mình. 


UA-109424782-1