Công ty sang thăm và làm việc với Hi - Target tại Quảng Châu - Trung Quốc
Tại buổi làm việc, công ty và tập đoàn Hi - Target đã tiến hành trao đổi thông tin về các sản phẩm trắc địa, quan trắc của tập đoàn. Nhất là các sản phẩm mới. Trao đổi về việc học tập các kinh nghiệm kinh doanh của tập đoàn, các hoạt động nổi bật trong năm vừa qua của công ty

UA-109424782-1