Quy hoạch mạng lưới GPS tại Việt Nam

Ngày 13/8, Bộ Tài nguyên Môi trường có buổi làm việc với các cơ quan để tiếp thu, giải trình về việc quy hoạch mạng lưới trạm GPS cố định trên lãnh thổ Việt Nam. Theo dự tính, đến năm 2012, cả nước sẽ có khoảng trên 100 trạm GPS cố định, rải rác ở các tỉnh, thành.

Đến năm 2012, cả nước sẽ có khoảng 100 trạm GPS

Theo đó, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, theo Dự thảo Quy hoạch, từ nay đến năm 2012 Việt Nam sẽ xây dựng 22 trạm GEODETIC CORS; xây dựng 39 trạm NRTK CORS nhằm mục đích tăng dày (trước mắt là cho khu vực kinh tế trọng điểm) từ các trạm cơ sở để mở rộng vùng phủ sóng tín hiệu cải chính phục vụ công tác đo đạc bản đồ chi tiết với độ chính xác cao (cỡ vài cm) và định vị, dẫn đường ở cự ly gần. Đồng thời sẽ tiến hành xây dựng 2 trạm trung tâm tại Hà Nội và TP HCM.

Ông Hùng chia sẻ: Việc xây dựng quy hoạch các trạm GPS cố định trên khắp lãnh thổ Việt Nam sẽ kịp thời đáp ứng các nhu cầu quản lý Nhà nước về lãnh thổ, quản lý các hoạt động kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai…Sau khi lấy ý kiến của các cơ quan, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện bản quy hoạch mạng lưới, lấy ý kiến của các Bộ về vấn đề này.

(Theo Đất Việt)


UA-109424782-1