Chuyên gia kỹ thuật hãng Hi - Target sang thăm và làm việc tại Hà Nội
                  

 

Mr. Stefan Wei ( thứ 3 từ trái sang) thăm và giới thiệu công nghệ tại trường ĐH Mỏ HN


UA-109424782-1