HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC TNMT GIỮA CÁC TRUNG TÂM TNMT CÁC TỈNH PHÍA BẮC LẦN THỨ 12 TẠI NAM ĐỊNH
Từ ngày 30/3 đến ngày 01/4/2018 tại khách sạn Sơn Nam Thành phố Nam Định: Công ty An Phát tham gia chương trình Hội nghị, Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác Tài nguyên và Môi trường giữa các Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía bắc lần thứ 12
Tham dự hội nghị gồm có:
- Lãnh đạo sở Tài nguyên Môi trường Nam Định
- Đại diện lãnh đạo các phòng quản lý nhà nước và các đơn vị thuộc sở TNMT
- 20 đoàn tham dự là các Trung tâm Kỹ thuật TNMT, Trung tâm Kỹ thuật địa chính các tỉnh phía bắc (Nam Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Băc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình)
- Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ An Phát.
Hội nghị đã tạo được không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh nhằm cổ vũ , động viên tinh thần đoàn kết, thi đua yêu ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ viên chức, người lao động trong toàn ngành TNMT. Tăng cường mở rộng mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học tập giữa các Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía Bắc, đồng thời đã đưa ra các biện pháp tổ chức sản xuất có hiệu quả, những sáng kiến và giải pháp hữu ích, thao gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các nhiêm vụ chuyên môn. Nâng cao năng suất, chất lượng công trình, sản phẩm, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển và nâng cao vị thế của ngành Tài nguyên và Môi trường.
Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị:UA-109424782-1