Chương trình giới thiệu thiết bị công nghệ Hi-target 2015
gày 06/07 - 07/07: Tại Công ty chuyên gia của hãng Hi-Target giới thiệu sản phẩm thiết bị công nghệ mới CORS, GNSS RTK, Machin Control, Máy đo sâu hồi âm, Toàn đạc điện tử công nghệ mới , Các phần mềm chuyên dụng của hãng Hi-target,.... dưới đây là một số hình ảnh thực nghiệm:

UA-109424782-1