Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác Tài nguyên và Môi trường giữa các Trung tâm kỹ thuật TN&MT phía bắc lần thứ 09 tại Cao Bằng
Từ ngày 13/03 đến ngày 15/03 tại TP.Cao Bằng: 18 đơn vị Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh phía bắc tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác Tài nguyên và Môi trường lần thứ 9

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội Nghị

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nam Định phát biểu tại Hội Nghị


Các đoàn tham dự tặng quà lưu niệm


 UA-109424782-1