Chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Công ty TNHH MTV Tài Nguyên - Môi Trường Biển - Tổng công ty TNMT Việt Nam
Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7: Cán bộ Công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại Công ty TNHH MTV Tài Nguyên - Môi Trường Biển - Tổng công ty TNMT Việt Nam


Sử dụng sổ tay màn hình cảm ứng lớn giúp thao tác đo nhanh, dễ dàngTác nghiệp trong môi trường làm việc khắc nghiệt, máy vẫn đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuậtUA-109424782-1