Bình Dương: Tháng 12/ 2014 hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 7 xã của huyện Bàu Bàng

Tại Bình Dương, việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) nền thông tin địa lý phù hợp với lộ trình chung của cả nước nhằm xây dựng CSDL địa lý có mức độ chi tiết cao phủ trùm cả nước, phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đo vẽ

Từ đầu năm 2014, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã triển khai thực hiện công trình “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:2000 trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Bàu Bàng”.

Các hạng mục công việc bao gồm lập lưới khống chế mặt phẳng, lập lưới khống chế độ cao, đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khoảng cao đều 1,0m, chuẩn hóa dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:2000, biên tập bản đồ gốc dạng số tỷ lệ 1:2000, lập mô hình số địa hình (DTM), tích hợp CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:2000, kiểm tra nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.

Đến nay, bộ phận đo đạc ngoại nghiệp đã hoàn thành công tác lập lưới khống chế mặt phẳng, lập lưới khống chế độ cao, đo vẽ chi tiết đối tượng địa lý (địa hình, địa vật) và điều tra thông tin đối tượng địa lý bằng phương pháp dã ngoại 7 xã, đúng tiến độ đề ra. Đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra, kết quả đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, bộ phận nội nghiệp cũng đang tiến hành chuẩn hóa dữ liệu nền thông tin địa lý 2 xã Hưng Hòa và Tân Hưng. Dự kiến đến tháng 12/2014 sẽ giao nộp sản phẩm.

 

Nguồn http://www.monre.gov.vn


UA-109424782-1